پروژه پاورپوینت کل کتاب مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان ppt

پروژه پاورپوینت کل کتاب مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان ppt پروژه پاورپوینت کل کتاب مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان ppt

دسته : مدیریت

فرمت فایل : powerpoint

حجم فایل : 983 KB

تعداد صفحات : 403

بازدیدها : 1629

برچسبها : مبانی سازمان و مدیریت رضائیان کتاب مبانی سازمان و مدیریت

مبلغ : 38000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه پاورپوینت جامع و کامل کل کتاب مبانی سازمان و مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان از جمله منابع مهم درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی و تئوری های مدیریت پیشرفته در سطح کارشناسی و ارشد میباشد. این فایل شامل پاورپوینت کل شانزده فصل این کتاب می باشد که در حجم 403 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات بسیار کامل و جامع تهیه شده است

در ادامه بخش ابتدایی هرفصل برای نمونه آورده شده است. تمامی فصول کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان بصورت جداگانه در سایت محصولات دانلودی سرو موجود می باشد. جهت مشاهده مطالب و دانلود جداگانه فصل ها بر روی عنوان هر فصل در متون زیر کلیک کنید.

فصل اول: مدیریت و کارآفرینی

تعریف مدیریت

مدیریت فراگرد بکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد.

فصل دوم: نظریه های سازمان و مدیریت (سیر رهیافتهای علمی به مدیریت)

رهیافت های عمده در سیر نظریه های سازمان و مدیریت

با مرور سیر تکوین نظریه های سازمان و مدیریت، می توان چهار مجموعه عمده رهیافت زیر را متمایز ساخت.

مدیریت علمی

تیلور در سال 1911 میلادی کتاب اصول مدیریت علمی را منتشر ساخت. وی در این کتاب متذکر می گردد که بهتر آن است که هدف اصلی مدیریت، به حداکثر رساندن کامیابی کارفرما و کارمند باشد . تیلور که پدر مدیریت علمی نیز نامیده می شود چهار اصل زیر را به عنوان اصول مدیریت علمی پیشنهاد کرد.

فصل سوم: خلاقیت و نوآوری

تعریف خلاقیت

خلاقیت عبارت است از به کار گیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید.

بروز خلاقیت در هر فعالیتی قابل انتظار است و محدود به هیچ نوع خاصی از فعالیتها نمی شود. در برخی از تعاریف بر ایجاد یک چیز جدید در فراگرد خلاقیت تأکید شده است. به هر حال آنچه در ایجاد فکر یا چیز جدید و به طور کلی در فراگرد خلاقیت اهمیت دارد تفکر است.

فصل چهارم: تصمیم گیری و حل مسأله

مقدمه

همه مدیران با فراگرد تصمیم گیری سروکار دارند زیرا حرفه آنان چنین اقتضا می کند. تصمیم گیری و مدیریت را می توان مترادف دانست؛ زیرا تصمیم گیری جزء اصلی مدیریت است؛ به همین خاطر شناخت فراگرد اتخاذ تصمیم اهمیت بسیار دارد.

فصل پنجم: مبانی برنامه ریزی

مقدمه

انسانها با حرکت در مسیر تکامل و رشد عقلانی خود بتدریج بر ضرورت برنامه ریزی در زندگی واقف شدند و آن را به منزله ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری نظامهای اجتماعی مورد توجه قرار دادند. سازمانها و موسسه های اداری امروز، به حدی پیچیده شده اند که بدون اقدام به برنامه ریزی دقیق، امکان ادامه حیات ندارند. برنامه ریزی مستلزم آگاهی از فرصتها و تهدیدهای آتی و پیش بینی شیوه مواجهه با آنهاست.

فصل ششم: برنامه ریزی و مدیریت راهبردی

مقدمه

با توجه به تحولات معاصر، پیش بینی می شود که در آینده سازمانهایی موفق خواهند بود که دید روشنی از آنچه که باید انجام دهند داشته باشند و بتوانند از مدیریت قوی و سیستمهای سازمانی موردنیاز خود برخوردار گردند. مسیرهای پیشرفت بسیاری بر حسب کیفیت تفکر راهبردی ظاهر می شوند یا از بین می روند. تفکر راهبردی بر توان دیدن آینده و شناخت پویایی محیط و حضور اثربخش سازمان یا واحد موردنظر برای کسب موفقیت مستمر در طی زمان دلالت دارد.

فصل هفتم: عناصر و مفاهیم سازماندهی

مقدمه

سازماندهی فعالیتی است که به صورت دوره ای انجام می شود نه بطور مستمر و روزانه. به این ترتیب که با بروز مسائل جدید در سازمان، ضرورت تجدیدنظر در ساخت سازمانی مورد تأکید قرار می گیرد و مدیران در مورد این ضرورت به پیمایش میپردازند و سعی می کنند که تغییرات مطلوبی را در ساخت سازمانی موجود ایجاد کنند.

فصل هشتم: سازماندهی و طراحی سازمان

مقدمه

وظیفه سازماندهی و طراحی سازمان در شمار وظایف بسیار مهم مدیران قرار می گیرد؛ زیرا طراحی سازمان میزان انعطاف پذیری سازمان در مقابل تحولات محیطی را معین می سازد و سایر وظایف مدیریت را تحت تأثیر خود قرار می دهد از این رو اصلاحات ساختاری از حساسترین و مهمترین اقداماتی محسوب می شود که مدیران در طول دوره کاری خود همواره با آن سروکار دارند.

فصل نهم: هماهنگی

مقدمه

با طراحی واحدهای سازمانی و تعیین اداره ها و بخشهای داخلی، کارهای سازمان میان واحدهای اصلی تقسیم می شود و امکان استاندارد کردن کارها و تخصصی کردن فعالیت کارکنان فراهم می گردد؛ ولی موفقیت سازمان در تحقق اهدافش، مستلزم هماهنگ ساختن فعالیتهای مذکور است. در واقع بدون هماهنگی احتمال بروز تأخیر و اتلاف وقت در انجام فعالیتها، پروژه ها و برنامه ها افزایش می یابد و ممکن است سازمان با عجز و ناکامی مواجه شود.

فصل دهم: مدیریت منابع انسانی

مقدمه

مدیریت منابع انسانی اصطلاحی است برای توصیف گسترده ای از فعالیتهای متنوع، شامل جذب، نگهداری و پرورش نیروی کار با استعداد و پر انرژی. مدیریت منابع انسانی بر مسئولیت مدیران برای تجهیز سازمان با کارمندان توانمند و حصول اطمینان از مطلوبیت به کارگیری آنان دلالت دارد. برخی از صاحب نظران بر این باورند که اگر افراد مناسب استخدام شوند و در جای مناسب به کار گمارده شوند، همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.

فصل یازدهم: مدیریت بازار و بسیج منابع انسانی

مقدمه

بسیج منابع و امکانات سازمانی با توجه به موارد زیر مورد مطالعه قرار می گیرد:

الف) بازاریابی (مدیریت بازار)؛

ب) تأمین سرمایه و منابع مالی (مدیریت مالی)؛

ج) تآمین مواد، وسایل و تجهیزات فنی (مدیریت پشتیبانی)؛

د) استفاده از منابع حقوقی و مقررات (مدیریت بررسی قوانین و مقررات و استفاده از منابع حقوقی).

فصل دوازدهم: مبانی رهبری

مقدمه

شیوه های رهبری به شدت تحت تأثیر محیط فرهنگی جوامع قرار دارد. به طوری که می توان گفت شیوه های رهبری و مدیریت در هر تمدن جلوه ای از ساخت فرهنگی آن تمدن است. بدیهی است که ساختار فرهنگی هر جامعه تحت تأثیر محیط های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اعتقادی و هنری آن جامعه قرار دارد.

فصل سیزدهم: هدایت از طریق انگیزش

مقدمه

انگیزش عبارت است از حالتی درونی که انسان را به فعالیت خاصی ترغیب می کند. برخی از صاحب نظران انگیزه را همان نیاز، خواسته، تمایل یا نیروی درونی می دانند که افراد را برای انجام کار راغب می سازد. برخی نیز انگیزه را باعث و علت رفتار انسان می دانند و معتقدند که هر عملی که فرد انجام می دهد در اثر وجود انگیزه یا نیازی است که محرک وی برای انجام آن عمل است.

فصل چهاردهم: هدایت از طریق ارتباطات

مقدمه

استقرار شبکه های ارتباطی مؤثر و توسعه مجاری ارتباطی در میان واحدهای گوناگون سازمان از وظایف مهم مدیران است. برقراری ارتباط مؤثر با کارکنان، موجب آشنایی با نیازها و خواسته ها و درک بهتر انگیزه های آنها می شود.

اهمیت ارتباطات به حدی است که بخش عمده ای از اوقات کار مدیران و رهبران را به خود اختصاص می دهد.

با توجه به گستردگی حوزه مسائل ارتباطی در سازمان و مدیریت، می توان ادعا کرد که بسیاری از مشکلات سازمانی و اجتماعی از ضعف ارتباطات نشأت می گیرند. اهمیت ارتباطات بدان دلیل است که فراگردی ایجاد می کند که انجام وظایفی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری و کنترل را برای مدیران تسهیل میکند و همچنین مدیران را در تحقق وظیفه هماهنگی و استفاده بهتر از زمان یاری می رساند.

فصل پانزدهم: مبانی کنترل

مقدمه

سازمانها برای هدایت فعالیتهای خود در مسیر نیل به اهداف تعیین شده، به برنامه ریزی می پردازند؛ در این مسیر، همواره ممکن است موانع و محدودیتهایی بروز کنند و سیستم سازمانی را منحرف سازند. هر یک از این موانع ممکن است عاملی برای انحراف یا متوقف ساختن حرکت سازمان گردد؛ بنابراین همواره باید از سازو کار اصلاح کننده یا خرده سیستم کنترل، برای حفظ عملکرد سازمان در جریان دستیابی به اهداف تعیین شده استفاده شود.

فصل شانزدهم: مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی

مقدمه

مدیریت بحران بر ضرورت پیش بینی منظم و کسب آمادگی برای برخورد با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی که به طور جدی شهرت، سودآوری یا حیات سازمان را تهدید می کنند، تأکید دارد.

مدیران پیشرو تلاش می کنند تا با استفاده از یافته های مدیرت بحران و تلفیق آن با دستاوردهای مدیریت استراتژیک و مدیریت سیستمهای کنترل، از امواج خطرناک رخدادهای غیرمترقبه، اجتناب نمایند.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید