پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی انلر و پارکر (CISS) پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی انلر و پارکر (CISS)

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 22 KB

تعداد صفحات : 8

بازدیدها : 173

برچسبها : پاسخ های مقابله با فشار روانی پرسشنامه CISS

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی انلر و پارکر (CISS)

دانلود پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) انلر و پارکر (1990) - آزمون سنجش انواع سبک های مقابله ای افراد در موقعیت های استرس زا

پرسشنامه مقابله با فشار روانی توسط انلر و پارکر در سال 1990 جهت سنجش سبکهای مقابله ای افراد ciss تهیه گردیده است این پرسشنامه دارای 48 پرسش چهار گزینه ای (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) می باشد. در ادامه توضیحات بیشتری از فایل پرسشنامه ی دانلودی ارائه شده است.

سیاهه مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر (CISS)

اندلر و پارکر این پرسشنامه را با هدف ارزیابی انواع سبک های مقابله ای افراد در موقعیت های استرس زا به صورت سه سبک ای، مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی طراحی کردند. این آزمون شامل 48 سؤال است که هر 16 سؤال به یکی از ابعاد مربوط است و پاسخ به هر سؤال بر اساس یک مقیاس 5 درجه ای لیکرت از هرگز (1) تا خیلی زیاد (5) مشخص می شود. سبک های مقابله اجتنابی قابل تفکیک به زیر مقیاس های حواس پرتی و مشغولیت اجتماعی است که هر یک به ترتیب از طریق هشت سؤال و هشت سؤال ارزیابی می شوند. لازم به توضیح است که سبک غالب هر فرد با توجه به نمره ی وی در هر یک از ابعاد سه گانه ی سبک های مقابله تعیین می شود؛ به عبارت دیگر، هر کدام از رفتارها که در مقیاس نمره بیشتری کسب کنند، آن رفتار به عنوان سبک مقابله ای ترجیحی فرد در نظر گرفته می شود.

اندلر و پارکر ضریب همسانی درونی کل مقیاس را 92/0 گزارش کرده اند. همچنین این ضریب برای سبک مقابله مسئله دار برای پسران و دختران به ترتیب 90/0 و 92/0، برای سبک مقابله ی هیجان مدار به ترتیب 85/0 و 82/0، برای سبک مقابله ی اجتنابی به ترتیب 82/0 و 85/0 و برای دو مقیاس فرعی سردرگمی و روی آوردن به اجتماع به ترتیب 77/0 و 80/0 گزارش شده است. ...

نمره گذاری سیاهه مقابله با فشار روانی

آزمون مقابله با فشار روانی از نظر دامنه کاربرد، برای سنجش رفتارهای مقابله ای افراد سالم، بیماران روانی و گروه های مختلف شغلی مناسب است. نمره گذاری این آزمون برای دو دوره سنی بزرگسالی و نوجوانی و نیز برای افراد در موقعیت های مختلف یکسان است.

با توجه به این که آزمون به صورت پنج درجه ای لیکرت است، حداکثر نمره برای هر مقوله 5 نمره و حداقل 1 نمره است. آزمودنی بایستی به همه سؤالات پاسخ دهد. اگر آزمودنی تعداد 5 سؤال یا کمتر از 5 سؤال را جواب نداده باشد، در زمان نمره گذاری پژوهشگر می تواند برای این سؤالات گزینه 3 را علامت بزند. اما در غیر اینصورت یعنی اگر بیش از 5 سؤال بدون پاسخ باشد آن پرسشنامه نمره گذاری نمی شود. ...

عناوین مطالب

توضیح آزمودنی

پرسش ها

توصیف پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی

نمره گذاری سیاهه مقابله با فشار روانی

جدول سؤالات مربوط به سبک های سه گانه مقابله با فشار روانی

جدول شماره سؤالات مربوط به سبک های سه گانه مقابله با فشار روانی

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید