پیشینه و مبانی نظری پایان نامه عملکرد تحصیلی

پیشینه و مبانی نظری پایان نامه عملکرد تحصیلی پیشینه و مبانی نظری پایان نامه عملکرد تحصیلی

دسته : -مبانی و پیشینه نظری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 31 KB

تعداد صفحات : 37

بازدیدها : 1208

برچسبها : مبانی نظری پیشینه پژوهش عملکرد تحصیلی

مبلغ : 13200 تومان

خرید این فایل

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهشی فصل دوم پایان نامه درباره عملکرد تحصیلی و بررسی نظریه های عملکرد تحصیلی با الگوهای یادگیری

فهرست مطالب

پیشینه و مبانی نظری پایان نامه درباره عملکرد تحصیلی

عملکرد

تاریخچه ارزیابی عملکرد

عملکرد تحصیلی

نظریه های عملکرد تحصیلی

نظریه انتظار معلم

الگوهای انگیزشی

الگوی یادگیری شناختی

تئوری یادگیری اجتماعی

عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی

مدرسه

جامعه

خانواده

ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی

ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پیشینه پژوهش

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

مبانی نظری عملکرد تحصیلی

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

*********************

نظریه های عملکرد تحصیلی

نظریه انتظار معلم

معلمان گاهی اوقات با رفتارهای خویش به شکل گیری ادراک کفایت در دانش آموزان یاری می رسانند. مثال، دانش آموزی را در نظر بگیرید که در درس ریاضی ضعیف است. معلم از او می خواهد فقط به حل مسائل ساده ریاضی بپردازد. در واقع به این طریق معلم به او القا می کند، که خود به تنهایی از عهده این مهم بر نمی آید و همواره به کمک دیگران نیازمند است. پس از مدتی چنین دانش آموزی به طور کامل باور می کند که این گونه است و هرگز قادر نیست خود به تنهایی به حل مسائل ریاضی بپردازد . در واقع این انتظار معلم از او بوده است که حال صورت واقعیت به خود گرفته است. معلمان اغلب از دانش آموزان ضعیف انتظارهای کمتری دارند و این امر را به صورت های گوناگون، خواسته یا ناخواسته، به آن ها نشان می دهند. برای مثال، به آن ها فرصت کمتری برای بحث کردن می دهند و یا آن ها را در انتهای کلاس می نشانند. همین طور از دختران نسبت به پسران همواره انتظارهای کمتری در موفقیت در فعالیت های آموزشی دارند.

از دیگر مواردی که ممکن است بر انتظار معلم از دانش آموز مؤثر باشد، موقعیت اجتماعی و خانوادگی دانش آموز، رشد جسمی آن ها و از این قبیل است. و به طور کلی، اغلب انتظارهای معلمان از دانش آموزان، غیر منطقی است و بر پایه پیش فرض های ها و داوری غیر اصولی استوار است، اما اگر معلمی خواهان چنین برخوردهایی هم نباشد، تفاوت هایی که ذکر شد، برای خود دانش آموزان مسلم فرض می شود و نمی توانند از آن ها چشم پوشی کنند. ...

...

ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

کلیمنک در این زمینه می نویسد: محصلین را باید به شرکت در فوق برنامه ها تشویق کرد. فعالیت هایی مثل فعالیت های خارج از کلاس که موقعیت به تجربه در آوردن دانش کسب شده در کلاس درس را برای آنها فراهم می کند؛ تاثیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی دارد.

البته نباید ریسک زیادی درگیر شدن در فوق برنامه ها را فراموش کرد زیرا این خود موجب لطمه زدن به تحصیلات دانش آموزان می شود. بنابراین این ایجاد تعادل بین فوق برنامه ها و برنامه رسمی مدرسه ضروری به نظر می رسد.

پیشینه پژوهش عملکرد تحصیلی

- میکائیلی، افروز و قلیزاده، به بررسی ارتباط خودپنداره و فرسودگی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر انجام شده است. در نمونه ای به تعداد 400 دانش آموز پایه سوم و چهارم دبیرستان شهر اردبیل که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نتایج آن حاکی از این است که، بین خودپنداره تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و زیر مقیاس های آن با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. براساس نتایج رگرسیون چندمتغیری بی علاقگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی به عنوان قوی ترین پیش بینی عملکرد بودند.

- یاراحمدی و مرادی به بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداختند. این پژوهش در یک نمونه 560 نفری از دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های استان کردستان صورت گرفته بود. آن ها در نتایج خود بیان داشتند که بین خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید