پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال
رشته تحصیلی : شیمی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 145

حجم فایل (به کیلوبایت) : 423

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 8000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بازیابی روغن پایه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

واژه روغن از دو قسمت «رو» و «غن» تشكیل شده است. «رو» از مصدر رفتن و روان شدن و «غن» به سنگ عصاری گفته می‌شود. این برمی‌گردد به گذشته دور، زمانی كه دانه‌های روغنی را در زیر سنگ عصاری (سنگ فشارنده و عصاره‌گیر) كه توسط اسب عصاری چرخانده می‌شد، له كرده و آنچه را كه از زیر سنگ خارج و جاری می‌شد «روغن» می‌گفتند بنابراین روغن یعنی «روان شده از غن».

فهرست مطالب

فصل اول: شناخت، طبقه ‌بندی و كاربرد روغن‌های روانساز

1-1 ) مقدمه..............................................................................2

1-2 ) روغن موتور......................................................................10

1-2-1) تولید روغن موتور...........................................................12

1-2-1-1) فرآیند هیدرو تریتینگ........................................15

1-2-1-2) بهینه سازی فرآیند...........................................19

1-2-1-3) مقایسه فرآیندهای HT‌ و SE........................22

1-2-1-4) مقایسه اقتصادی روش‌های HT‌ و SE............25

1-2-1-5) كنترل كیفیت محصول...................................27

1-2-1-6) نگاهی به آینده..............................................28

1-2-2) روغن‌های موتور پایه سنتیتیك....................................30

1-2-2-1) انواع روغن‌های سنتیتك..................................30

1-2-2-2) تاریخچه روغن‌های سنتیتك..............................31

1-2-2-3) علل پیدایش و روی آوردن به روغن‌های سنتیتك33

1-2-2-4) نقش روغن‌های سنتیتك در اقتصاد سوخت....34

1-2-3) طبقه بندی‌ها و استانداردهای روغن............................34

1-2-3-1) طبقه بندی روغن‌ها بر حسب ویسكوزیته.........36

1-2-3-2) طبقه بندی روغن‌ها بر حسب كارائی................42

1-2-3-2-1) طبقه بندی API‌ برای روغن موتور..............47

1-2-3-2-2) طبقه بندی روغن‌ها توسط مراجع نظامی....49

1-2-3-2-3) طبقه بندی CCMC..................................51

1-2-3-2-4) طبقه بندی روغن موتور توسط سازندگان خودرو52

1-2-4) طبقه بندی روغن‌های دو زمانه....................................54

 فصل دوم: مشخص سازی روغن‌های روانساز و مستعمل از لحاظ تركیب

2-1) كلیات............................................................................60

2-1-1 ) پاکسازی محیط زیست از آلودگی روانکارها.............60

2-1-2 ) حفظ منابع با ارزش نفتی....................................63

2-2) روغن‌های روان كننده و نقش آن‌ها.................................64

2-3) شناخت هیدرو كربورهای روغن پایه.................................66

2-3-1) گروه پارافینیك.................................................67

2-3-2) گروه نفتنیك....................................................68

2-3-3) گروه آروماتیك................................................69

2-4) روغن‌‌های مصنوعی........................................................71

2-5) مواد افزودنی روغن موتور..............................................72

2-6) تعاریف........................................................................85

2-7) آنالیز خوراك ورودی برای بازیابی روغن...........................88

فصل سوم: روش‌های بازیابی روغن مستعمل

3-1) روش اسید و خاك رنگبر..................................................94

3-1-1) روش پوكولاسیون..............................................98

3-1-2) روش تماسی.....................................................99

3-2) بازیابی به روش ماتیس.................................................99

3-3) روش IFP....................................................................101

3-4) روش استخراج و انعقاد به وسیله حلال آلی...................103

3-4-1) معیارهای انتخاب حلال...................................107

3-4-1-1) درصد لجن تشكیل شده...............................107

3-4-1-2) سرعت ته‌نشینی.........................................107

 فصل چهارم: مواد و روش‌ها

4-1) مواد..............................................................................110

4-1-1) روغن مستعمل.................................................110

4-1-2) حلال‌ها..............................................................111

4-2) وسائل و دستگاه‌ها........................................................111

4-3) آزمایش‌ها..................................................................112

4-3-1) جداسازی مواد با نقطه جوش پایین از روغن مستعمل........................................................................................112

4 -3-2) تعیین درصد ناخالصی‌های جدا شده برای هر حلال در نسبت‌‌های مختلف113

4-3-3) منحنی ته‌نشینی.............................................................115

4-3-4) بررسی KOH و تعیین مقدار بهینه آن...........117

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) درصد ناخالصی‌های خشك جدا شده بوسیله حلالهای مختلف....119

5-2) اثر دما..........................................................................121

5-3) منحنی ته‌نشینی..........................................................123

5-4) اثر KOH‌...................................................................127

مراجع....................................................................................131