روش آزمایش كشش منسوجات و روكشهای دارای الیاف بدون محدودیت استفاده استاندارد D41 1029

روش آزمایش كشش منسوجات و روكشهای دارای الیاف  بدون محدودیت استفاده استاندارد  D41 1029
رشته تحصیلی : کتابخانه

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 8

حجم فایل (به کیلوبایت) : 25

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 1300 تومان

خرید و دانلود

 

روش آزمایش كشش منسوجات و روكشهای دارای الیاف 
بدون محدودیت استفاده استاندارد  D41 1029

روش آزمایش كشش منسوجات و روكشهای دارای الیاف بدون محدودیت استفاده استاندارد  D41 1029

 

روشهای آزمایش مواد

پیشگفتار

موضوع و زمینه كاربرد

روش

محفظة آزمایش

آماده سازی

ابعاد

آزمایش در حالت خیس

روش عملكرد

نیرو و ازدیاد طول گسستگی

روش آزمایش كشش منسوجات و روكشهای دارای الیاف

بدون محدودیت استفاده استاندارد      D41 1029

روشهای آزمایش مواد

روش آزمایش كشش منسوجات و روكش‌های دارای الیاف

بدون محدودیت استفاده

پیشگفتار

این سند معادل استاندارد شماره D41 1029   اتومبیل رنو می‌باشد و بدون مشورت با بخش تدوین استاندارد این گروه نباید هیچگونه تغییری نماید. این روش آزمایش مطابق توافق حاصله فی‌مابین این گروه و گروه PSA در تاریخ اكتبر 1998  صورت گرفته است، می‌باشد.

1ـ موضوع و زمینه كاربرد

موضوع این روش آزمایش، تعیین مشخصات كشش منسوجات و روكش‌های تقویتی با الیاف می‌باشد. این روش آزمایش در رابطه با پارچه‌ها، بافتنی‌هایی كه كمتر قابل تغییر شكل می‌باشند، روكشهای دارای الیاف بافتنی و همچنین همین موضوعات بصورت اندود شده و یا اشباع شده از پلاستیك یا لاستیك، به كار برده می‌شود. روش آزمایش مذكور همچنین در مورد مواد و محصولات مركب (  C omposite  ) حاوی یك یاچند عنصر بافتنی و یا لامه مربوطه، بكار برده می‌شود. این آزمایش در رابطه با مواد و یا محصولاتی كه دارای قابللیت تغییر شكل بالایی می‌باشند مانند بافتنی‌هایی كه بصورت حرارتی تثبیت شده‌اند. بكار برده نمی‌شود. روش مذكور می‌تواند در رابطه با موضوعات فوق‌الذكر در حالت خشك و یا مر طوب عمل گردد. این روش آزمایش در رابطه با آزمایشات كششی به كار برده می‌شود كه مقدار كشش بیشتر یا مساوی     50N می‌باشد و در رابطه با مقدار كشش كمتر از 50 N از روش آزمایش D45 1124  استفاده می‌گردد.

2.  روش

 نمونه مورد آزمایش تحت یك نیروی كششی كه می‌تواند تا حد گسستگی اعمال گرددد توسط دستگاهی كه میزان نیروی اعمال شده و همچنین ازدیاد طول را مشخص می‌نماید، قرار می‌گیرد.

3. تجهیزات

3.1 دینامومتر

مطابق شرایط زیر:

        · یك دستگاه ثبت منحنی نیرو ـ ازدیاد طول،

        · درجه نیروها بصورتی انتخاب می‌گردد كه اندازه‌ها بتوانند بین  20%   تا 80 %  از درجه استفاده شده اعمال گردند  ( برای مثال در مورد یك عمل ازدیاد طول تحت 50N، درجه كامل 100N خواهد بود )،

        · سرعت جابه‌جایی فك متحرك  و یا هر سرعت دیگری كه در مدارك مشخص شده است.