پایان نامه رابطه عناصر آمیخته بازاریابی با میزان فروش شرکتهای دانش بنیان

پایان نامه رابطه عناصر آمیخته بازاریابی با میزان فروش شرکتهای دانش بنیان پایان نامه رابطه عناصر آمیخته بازاریابی با میزان فروش شرکتهای دانش بنیان

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 393 KB

تعداد صفحات : 131

بازدیدها : 477

برچسبها : عناصر آمیخته بازاریابی میزان فروش

مبلغ : 12000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی با درکی از میزان فروش شرکتهای متوسط و کوچک دانش بنیان شرکتهای نانویی

پایان نامه رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی با درکی از میزان فروش شرکتهای متوسط و کوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی)

چکیده

در جهان فرا رقابتی امروز، راز بقاء و موفقیت سازمان ها، درک ساختار رقابتی بازار است. دستیابی به این درک، مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی و بهره گیری از آمیخته بازاریابی (P4) (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) در بازار به منظور دست یابی به سهم بازار بیشترمی باشد. آمیخته بازاریابی مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی است که شرکت با در هم آمیختن آنها سعی در پاسخگویی به بازار هدف دارند و در امور تصمیم گیری به مدیران کمک می کند. به عبارت دیگر آمیخته بازاریابی در برگیرنده همه فعالیتهایی است که شرکت می تواند با انجام آنها بر میزان تقاضای محصولاتش اثر گذارد.

مقدمه

موقعیت استراتژیک کشور ایران به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و اراده ملی برای افزایش تولید، بهبود توزیع، حضور موفقیت آمیز در بازار های بین المللی ایجاب می کند که ادبیات بازاریابی مورد توجه خاص قرار گیرد. تا آن چه مورد نیاز پژوهشگران، کارشناسان ،مدیران و کارآفرینان اقتصادی در عرصه های تولید و توزیع است فراهم گردد تا روند حرکت استقلال طلبانه ایران در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب ترین شرایط به موقعیت مطلوب برسد.

اهداف تحقیق

فاکتورهای اصلی که مستقیما می توانند بر میزان خرید و نوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می باشد. هدف اصلی این تحقیق رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی با درکی از میزان فروش شرکتهای متوسط و کوچک دانش بنیان (مورد کاوی شرکتهای نانویی) می باشد.

اهداف فرعی تحقیق

بررسی رابطه آمیخته قیمت بر میزان فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

بررسی رابطه آمیخته محصول بر میزان فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

بررسی رابطه آمیخته مکان بر میزان فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

بررسی رابطه آمیخته ترفیع بر میزان فروش شرکتهای نانویی مورد مطالعه

چهار پی (4P) ترکیب عناصر بازاریابی (آمیخته بازاریابی)

آمیخته بازاریابی نمایان گر فعالیتهای اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند. برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می شود. اینها مهمترین نوع بخشهایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت را به آنها تخصیص می دهند.

مشخصات یک آمیزه بازاریابی مؤثر

-منطبق با نیازهای مشتری باشد؛

-بتواند برای ما یک مزیت رقابتی ایجاد کند؛

-ترکیب آن خوب باشد؛

-منعکس کننده صحیح منابع موجود در شرکت باشد (جزء مقدورات ما باشد.)

محصول: ترکیبی از کالا و خدماتی که شرکت به بازار مورد نظر ارائه می کند. به عبارت دیگر هر چیزی که جهت توجه، اکتساب، کاربرد و یا مصرف بتوان به بازار عرضه کرد به طوری که بتواند نیاز یا خوی استه ای را ارضا نماید محصول گویند. باید دانست که محصول چیزی بیش از کالای قابل لمس است .محصول شامل اشیای فیزیکی، خدمات اشخاص، مکان ها، سازمان ها و فکرهای سازنده (ایده آل) یا آمیزه ای از این هاست (کاتلر و آرمسترانگ)

قیمت: مقدار پولی که برای کالا و خدمات هزینه می شود، قیمت آن کالا یا خدمات گویند، در عین حال قیمت مجموعه ارزشهایی است که مصرف کنندگان برای منافع ناشی از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمات مباده می کنند.

چکیده

فصل اول:کلیات

مقدمه

تعریف و بیان مساله تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

چهارچوب نظری

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف واژه ها و متغیرهای پژوهش

قلمرو پژوهش

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

محصول

قیمت

توزیع

ترویج

چهار پی(P) ترکیب عناصر بازاریابی

تجزیه و تحلیل آمیزه بازاریابی

شرکتهای دانش بنیان

فناوری نانو

بنگاه های کوچک و متوسط

شرکت فناوران نانومقیاس

پیشینه تحقیق

فصل سوّم : روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

متغیرهای تحقیق

جامعه آماری و نمونه آماری

الف) جامعه آماری

ب) نمونه آماری

روش گردآوری اطلاعات

اعتبار پرسشنامه

روش تحقیق

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

بخش اول آمار توصیفی

توصیف متغیر جنسیت

توصیف متغیر سن مشتریان

مشتریان

توصیف متغیر تحصیلات

توصیف متغیر عامل محصول

توصیف متغیر عامل قیمت

توصیف متغیر عامل توزیع (مکان)

توصیف متغیر ترفیع

آماره های توصیفی متغیرهای به کار رفته در تحقیق

توصیف میزان فروش شرکت های نانوئی

بخش دوم: آمار استنباطی

تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون نرمال بودن داده ها

آزمون فرضیات

مقایسه فروش شرکت ها

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتایج آمار توصیفی و استنباطی

تحلیل مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان

متغیر جنسیت

متغیر سن

متغیر تحصیلات

میزان فروش

عامل قیمت

عامل توزیع (مکان)

عامل ترفیع

پیشنهاد بر اساس یافته های تحقیق

پیشنهادات تحقیقات آتی

محدودیت های پژوهش

چکیده به زبان انگلیسی

منابع و مأخذ

پیوست

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید