پایان نامه عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان

پایان نامه عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان پایان نامه عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان

دسته : علوم اجتماعی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 782 KB

تعداد صفحات : 124

بازدیدها : 840

برچسبها : اعتماد اجتماعی دانشجویان

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل

موضوع تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل است.

اعتماد اجتماعی عبارت است از درجه ای از شناخت و اطمینان نسبت به غیر [از نظر شخصیت، جایگاه، نقش اجتماعی و...] که زمینه ساز رابطه متقابل اجتماعی آسان تر، سریع تر، بی پیرایه تر و هدفمند تر است. این غیر می تواند یک فرد، نهاد ساختار یا حتی یک امر انتزاعی باشد.

زتومکا که در میان جامعه شناسان معاصر بحث اعتماد اجتماعی را مورد توجه ویژه قرار داده، معتقد است که توجه به اعتماد اجتماعی ایده جدیدی نیست، بلکه یک جریان فکری چند قرنی است. به نظر او برخورداری جامعه جدید از ویژگیهای منحصر به فردی چون آینده گرایی، شدت وابستگی متقابل، گستردگی و تنوع جوامع، تزاید نقشها و تمایز اجتماعی، بسط نظام انتخاب، پیچیدگی نهادها و افزایش ابهام، نا شناختگی و تقویت گمنامی و غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی، توجه به اعتماد اجتماعی و نقش آن در حیات اجتماعی را به واقعیتی جدی مبدل کرده است.

در نوشته های جامعه شناختی مفهوم اعتماد اجتماعی هم به عنوان ویژگی افراد، ویژگی ارتباطات اجتماعی و هم ویژگی نظام اجتماعی با تاکید بر رفتار مبتنی بر تعامعلات و سوگیری ها در سطح فردی مفهوم سازی شده. در فرهنگ لغت آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یک شخص و یا درستی و حقانیت یک نظریه تعریف شده است. اندیشمندان علوم اجتماعی هر کدام از نقطه نظر خاص خود به تعریف اعتماد پرداخته اند. برای مثال لومان میان دو مفهوم اعتماد و اطمینان تفاوت قائل شده و معتقد است اعتماد با مفهوم مخاطره یا ریسک در ارتبات است و در دوران اخیر مطرح شده است. به اعتقاد لومان کارکرد اعتماد در نظام اجتماعی این است که عدم تعیین اجتماعی را کاهش می دهد و یا گیدنز اعتماد را از عناصر و مؤلفه های اصلی مدرنیته می داند و معتقد است که چهار زمینه محلی اعتماد یعنی خویشاوندی، اجتماع محلی، سنت و کیهان شناسی مذهبی بر فرهنگهای پیش از مدرن تسلط دارند. حال آن که در دوران مدرن اعتماد به نظام های انتزایی و نمادها و نظام های کارشناسی جای این نوع از اعتماد را گرفته است. اعتماد را می توان مهمترین مؤلفه نظم قلمداد کرد به همین جهت آیزنشتات به درستی متذکر می شود که مهمترین مسئله نظم اجتماعی برای بنیان گذاران جامعه شناسی اعتماد و همبستگی اجتماعی است. یعنی بدون انسجام و نوعی اعتماد پایداری نظم اجتماعی غیر ممکن است. از دید برخی صاحب نظران شواهد بسیاری دلالت بر کاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص گرا در روابط کنش گران در تمام سطوح در ایران دارد. بعضی از صاحب نظران به وجوه خرده فرهنگ های متفاوت و چند پارگی های اجتماعی و فرهنگی(نظیر مسائل اقوام) اشاره کرده و آن را در ایجاد روش های اجتماعی کردن مبتنی بر بد گمانی و نا باوری نسبت به دیگران مؤثرقلمداد می کند

ابعاد اعتماد

زتومکا برای تکمیل مفهوم پردازی اعتماد، به تعیین پایگاه هستی شناختی مقوله اعتماد می پردازد و این سئوال را مطرح می کند که واقعاً شرط بندی های اعتماد در چه جاها و چه حوزه ای از واقعیت قرار می گیرد؟وسه پاسخ ممکن برای این سئوال مطرح می کند که به نظر او این سه جواب نه تنها متضاد هم نیستند بلکه متمم همدیگرند، و با افزودن به همدیگر پایگاه سه بعدی و پیچیده از اعتماد را تشکیل می دهند.

اعتماد اجتماعی

-اعتماد اجتماعی عبارت است از نگرش مثبت فرد نسبت به سایر اعضای جامعه.

-اعتماد اجتماعی مهمترین مؤلفه نظم اجتماعی و یکی از ارکان سرمایه اجتماعی محسوب می شود.

-اعتماد اجتماعی ، به عنوان مهمترین سازه سرمایه اجتماعی و از مهمترین مفاهیم مطرح در حوزۀ علوم اجتماعی معاصر است.

اعتماد اجتماعی عبارت است از : درجه ای از شناخت و اطمینان نسبت به غیر [از نظر شخصیت، جایگاه، نقش اجتماعی و...] که زمینه ساز رابطه متقابل اجتماعی آسان تر، سریع تر، بی پیرایه تر و هدفمند تراست.این غیر می تواند یک فرد، نهاد، ساختار یا حتی یک امر انتزاعی باشد.

اعتماد اجتماعی میان فردی

ما به افرادی که از نزدیک با آنها آشنا هستیم، کسانی که از روی نامشان آنها را می شناسیم و افرادی که با آنها در کنش رو در رو هستیم (خواهر و برادر، دوستان، همسایگان، کارگران، شرکای کاری و...) اعتماد می کنیم. از این رو اعتماد در بر گیرنده مقدار قابل ملاحظه ای از نزدیکی و صمیمیت است. تکنولوژی های مدرن بویژه تلویزیون، در انواع مختلف تولید می شوند و لازمه آن اعتماد شخصی است، در برخورد با مشاهیر بزرگ، افراد نامی قهرمانان، در فرهنگ عامه و سیاستمداران مشهور به گونه ای عمل می کنیم که گویی شخصا و از نزدیک آنها را می شناسیم با عبور از خیابان وقتی با یکی از آنها روبرو شویم گویی اینان از دوستان و نزدیکان ما هستند به طوری به سختی می توانیم خود را کنترل کرده و از عکس العمل مثبت نسبت به آنها خود داری کنیم. ...

مقدمه

بیان مسئله

ابعاد اعتماد

اعتماد به عنوان نوعی رابطه

اعتماد و همکاری

اعتماد به عنوان یک ویژگی شخصیتی

اعتماد به عنوان قاعده فرهنگی

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

چارچوب تحلیل نظری

اعتماد به عنوان نوعی رابطه

اعتماد و همکاری

اعتماد به عنوان یک ویژگی شخصیتی

اعتماد به عنوان قاعده فرهنگی

علائم اعتماد

ادبیات نظری

اعتماد اجتماعی میان فردی

اعتماد اجتماعی عام

اعتماد نهادی

روش شناسی تحقیق

روش اجرای تحقیق

یافته های تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید