اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش نگرش خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو

اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش نگرش خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو
رشته تحصیلی : سایر گروه ها

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 14

حجم فایل (به کیلوبایت) : 404

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

چکیده مقاله:

بیماری قند شایعترین و مهمترین بیماری ناشی ازاختلالات سوخت و سازبدن است

آموزشهای بهداشتی و روشهای اصلاحی و رفتاری مناسب ازموثرترین و

باصرفه ترین راه های پیشگیری و کنترل دیابت است هدف ازپژوهش حاضر بررسی

تاثیر اموزش اصلاح رفتاربردانش نگرش خودمراقبتی و کیفیت زندگی

دربیماران دیابتی نوع دو است روش پژوهش حاضر ازمایشی بوده که با طرح پیش

ازمون پس آزمون با گروه گواه انجام گرفت از بین افراد دیابتی نوع دو مراجعه کننده

به مراکز بهداشت بجنورد 40نفر متناسب با معیارهای مورد نظر انتخاب

و بصورت تصادفی به دو گروه آزمایش 20نفر و کنترل 20نفر انتساب داده شدند

پرسشنامه ای 5بخشی برای تعیین اطلاعات دموگرافیک و سنهجش دانش ساخته ی

غضنفری با پایایی 0/84 نگرش ساخته ی غضنفری با پایایی 0/81 خودمراقبتی

ساخته غضنفری با پایایی 0/91 و کیفیت زندگی SF-20 با پایایی 0/79 دردو

مرحله اجراگردید روایی پرسشنامه ها نیز موردتایید متخصصان بودها ست.

کلیدواژه‌ها:

آموزش، دانش، نگرش، خودمراقبتی، کیفیت زندگی، بیماران دیابتی